Posiadasz obraz, do którego potrzebujesz potwierdzenia autentyczności?

Autentyczność jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wartość dzieła sztuki. Niektóre obiekty, szczególnie te o udokumentowanym pochodzeniu i historii, mogą nie wymagać dodatkowych dokumentów. Te pochodzące z nieznanych źródeł lub w pewien sposób niejednoznaczne należy poddać ocenie specjalisty. Takie orzeczenie powinno zawierać fotografię obiektu pomagającą go zidentyfikować, opis fizyczny dzieła, poszerzoną analizę, jeśli to możliwe umieszczenie go w całokształcie twórczości, bibliografię i oczywiście zdanie potwierdzające autentyczność wykonania przez danego artystę.

W Polsce prawny tytuł rzeczoznawcy nie jest konieczny do wydawania opinii eksperckich. Ekspertami są najczęściej historycy sztuki lub konserwatorzy, często wyspecjalizowani kolekcjonerzy lub posiadający duże doświadczenie antykwariusze. Oficjalny tytuł rzeczoznawcy, usankcjonowany prawnie przez Ministerstwo Kultury jest przyznawany w trzynastu dziedzinach poparty rekomendacją Generalnego Konserwatora Zabytków. Ci eksperci jeszcze do 2010 roku mogli działać jedynie na zlecenie organów państwowych, jednak wraz ze zmianą ustawy ich działalność została rozszerzona o działanie komercyjne.

Kogo wybrać?

Świadczymy usługi weryfikacji i potwierdzania autentyczności dzieł sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa polskiego XIX i XX wieku. Dla obiektów z kręgu naszych zainteresowań wystawiamy certyfikaty autentyczności, jak rownież zlecamy ekspertyzy rzeczoznawcom i ekspertom będącym specjalistami w wąskich dziedzinach. Ekspertów na polskim rynku sztuki jest bardzo wielu, jednak ich kompetencje i etyka nie są uregulowane prawnie. Przy wyborze rzeczoznawcy, któremu chcemy powierzyć orzeczenie autentyczności należy wybrać osobę profesjonalną, wyspecjalizowaną w danej dziedzinie, o dużym doświadczeniu i obiektywności. Posiadając ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku sztuki wskażemy Ci  odpowiedniego eksperta, którego opinia będzie najbardziej rzetelna i wiarygodna. Do wykonania tego rodzaju ekspertyzy niezbędne jest naoczne zbadanie pracy. Czas oczekiwania na gotowy dokument to zwykle nie dłużej niż siedem dni. Koszt potwierdzenia autentyczności zależny jest od wartości obiektu, minimalna stawka to 400-500 zł.

Jak zgłosić obiekt?

Na początek wyślij do nas poglądową fotografię obiektu wraz z opisem, a my w wiadomości zwrotnej wskażemy odpowiedniego eksperta oraz termin, w którym należy dostarczyć przedmiot do naszej siedziby w Krakowie przy Rynku Głównym 7, pierwsze piętro.