Chcesz legalnie wywieźć lub wysłać obraz za granice kraju?

5 czerwca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [pobierz pełny tekst ustawy], która pozwala na wywóz za granice wszelkich obiektów zabytkowych z wyjątkiem tych szczególnie cennych i wartościowych. Przy ocenie, które zabytki podlegają specjalnej zgodzie ministra kultury, stosuje się kryteria wartości i wieku ustalonych dla poszczególnych kategorii obiektów.

Na Twoje zlecenie możemy dokonać oceny i w przypadkach spełniających kryteria ww. ustawy wystawić dokument wyceny potwierdzający brak przeciwwskazań w wywozie obiektu z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej znajduje się uproszczona tabela wskazująca jakie obiekty (z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku) wymagają dodatkowego zezwolenia. Pełny wykaz grup obiektów uwzględnionych w Ustawie znajdziesz TUTAJ. Obiekty, które nie spełniają choć jednego z kryteriów można wywozić bez pozwolenia, należy jednak posiadać dokument (wycenę lub fakturę zakupu) określający wiek i wartość obiektu oraz pozwalający na jednoznaczną identyfikację obiektu. Dodatkowym warunkiem jest także to, że przedmiot nie może być wpisany do rejestru zabytków, nie wchodzi w skład zbiorów publicznych ani nie znajduje się w inwentarzach muzealnych i kościelnych lub w narodowym zasobie publicznym.

Kategoria zabytku:Wiek powyżej:Wartość wyższa niż:
Dzieła malarstwa na dowolnym materiale wykonane w innej technice niż wymienione.50 lat.40 000 złotych.
Akwarele, gwasze i pastele wykonane na dowolnym materiale.50 lat.16 000 złotych.
Mozaiki oraz rysunki wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale.50 lat.12 000 złotych.
Oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty.50 lat.16 000 złotych.

Wycenę poświadczającą wiek i wartość obiektu wykonujemy jedynie w naszej siedzibie w Krakowie przy Rynku Głównym 7, pierwsze piętro (opisywany obiekt musi znaleźć się fizycznie w siedzibie naszego Salonu). Przygotowanie dokumentu ze zdjęciem identyfikującym przedmiot w większości typowych przypadków nie zajmie nam więcej niż pół godziny. Koszt tego rodzaju wyceny wywozowej wynosi 3% od wartości obiektu, nie mniej niż 200 zł (netto plus VAT).