Kategoria zabytku:Wiek powyżej:Wartość wyższa niż:
1.Zabytki archeologiczne, które wchodzą w skład zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć.100 lat.-
2.Elementy stanowiące integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego.100 lat.-
3.Dzieła malarstwa wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale oraz nieobjęte kategoriami nr 4 i 5.50 lat.40 000 złotych.
4.Akwarele, gwasze i pastele wykonane na dowolnym materiale.50 lat.16 000 złotych.
5.Mozaiki oraz rysunki wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale oraz nieobjęte kategoriami 1 i 2.50 lat.12 000 złotych.
6.Oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty.50 lat.16 000 złotych.
7.Oryginalne rzeźby, posągi lub ich kopie wykonane tą sam techniką co oryginał oraz nieobjęte kategorią nr 1.50 lat.20 000 złotych.
8.Pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy.50 lat.6 000 złotych.
9.Pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach rękopisy.50 lat.4 000 złotych.
10.Pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książki.100 lat.6 000 złotych.
11.Pojedyncze mapy drukowane i partytury.150 lat.6 000 złotych.
12.Kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych.-16 000 złotych.
13.Kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym.-16 000 złotych.
14.Środki transportu.50 lat.32 000 złotych.
15.Inne zabytki nieobjęte kategoriami od 1 do 14.50 lat.16 000 złotych.